dimecres, 28 d’abril del 2021

L'alumnat de l'Escola Municipal de Persones Adultes de Sant Pere de Ribes participa en un programa d'orientació i acompanyament a estudis posteriors

L’Escola Municipal de Persones Adultes ha posat en marxa, en col·laboració amb la Diputació de Barcelona, el Programa Joves en Transició: orientació i acompanyament a les EMPA. Aquest nou servei, adreçat a l’alumnat del Graduat d’Educació Secundària Obligatòria (GESO) 2 o del curs de preparació a la prova d’accés al Cicle Formatiu de Grau Superior, orienta, assessora i acompanya durant el procés de tria i matriculació a estudis posteriors a través de diverses accions en línia que s’aniran duent a terme fins al mes de juliol vinent.

El Programa Joves en Transició, que entre els seus objectius busca afavorir la continuïtat en els estudis i la formació de les persones estudiants de l’EMPA, ha començat aquest mes d’abril amb accions com el taller telemàtic sobre la prematrícula, sessions d’assessorament individual i grupal i contactes de seguiment dels objectius acadèmics i professionals de l’alumnat. Entre les accions previstes per als mesos següents hi ha la facilitació d’un vídeo tutorial amb les passes per poder formalitzar la preinscripció en els estudis posteriors, la sessió d’assessorament grupal sobre matriculació i el contacte amb centres de continuïtat per treballar i facilitar la transició formativa.

L’oferta del centre

L’Escola Municipal de Persones Adultes (EMPA) imparteix els estudis de Graduat en Educació Secundària Obligatòria (GESO) presencial o bé a distància a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC), i la preparació per a les proves d’accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà, Grau Superior o a la Universitat per a més grans de 25 i 45 anys. També s’hi pot fer el curs Informàtica i Societat (per optimitzar les eines al nostre abast, correu electrònic, treball on-line, xarxes de coneixement, autoformació, etc.) i el curs TIC per consolidar els coneixements bàsics, internet i processador de texts.

Quant als ensenyaments bàsics, disposa dels cursos d’Instrumental I, II, i III (per començar a llegir i escriure; millorar la lectura, l’escriptura i el càlcul, i per adquirir coneixements de cultura general, respectivament). Pel que fa a l’anglès, ofereix les modalitats o nivells 1, 2 i 3 (corresponents a l’A1, A2.1 i A2.2 del Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües), i un curs de perfeccionament de la llengua. L’oferta idiomes també inclou els cursos de castellà 1 i 2.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada