dilluns, 16 d’abril del 2018

Noves adquisicions


Gestión económica y financiera de la empresa
Montserrat Cabrerizo Elgueta
658.0 Cab

Aquest llibre desenvolupa els continguts que els títols, adaptats a la Llei Orgànica 2/2006, de 3 de maig, d'Educació (LOE), corresponents als cicles de grau superior de la Família professional de Comerç i Màrqueting, assignen al mòdul de Gestió econòmica i Financera de l'Empresa. Inclòs en el primer curs dels cicles de Comerç Internacional, Transport i Logística, Màrqueting i Publicitat i Gestió de Vendes i Espais Comercials.

El manual es presenta com una eina de treball que facilita el procés d'ensenyament-aprenentatge conjugant continguts conceptuals i, fonamentalment, procedimentals que es plantegen agrupats en blocs temàtics: Emprenedoria i Creació d'empreses, Finançament, Inversió, Gestió Comptable i Fiscal, Gestió Documental i Anàlisi d'Estats Financers.

En cadascuna de les seves catorze unitats s'inclou informació teòrica, presentada amb nombrosos esquemes, gràfics, imatges i exemples i exercicis resolts i activitats pràctiques en color que pretenen facilitar l'assimilació dels continguts. Al final de cada unitat es sintetitzen els aspectes més rellevants en un resum, es presenta un qüestionari tipus test i activitats teoricopràctiques a desenvolupar.

El llibre s'acompanya d'una guia didàctica per a ús docent que inclou la solució de les activitats proposades en cada unitat, recursos i activitats d'ampliació i desenvolupament de continguts específics dels diferents cicles formatius.

Text extret del web https://www.casadellibro.com


200 preguntas para triunfar en una entrevista de trabajo: de utilidad tanto para candidatos como para entrevistadores
Miguel Ángel Aguirre Sánchez
331.96 Agu

Per molts estudis que tinguem i per molt àmplia que sigui la nostra experiència, de poc ens serviran si no superem l'entrevista de treball. L'entrevista és un examen que hem d'aprovar si volem aconseguir la feina, però poques vegades es prepara adequadament i això és una cosa que es percep ràpidament. 200 preguntes per triomfar en una entrevista de treball és una guia que ofereix eines perquè un dels moments crucials en la recerca de feina sigui un èxit. Generalment, tenim por al desconegut, i per a moltes persones l'entrevista és una situació estressant i incòmoda. En aquest llibre es faciliten claus i recomanacions perquè aquest sigui precisament el moment per vendre les nostres qualitats i no per sentir-nos simplement en un interrogatori. Endavant. Sempre endavant.Los Primeros 90 días: estrategias probadas para ponerse al día de una forma rápida e inteligente
Michael D. Watkins 
 658.01 Wat
Pymes para dummies
Roberto González 
658.1 Gon

Guía para la gestión del éxito profesional: manual para progresar en la empresa
658.01 Gui

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada