dissabte, 14 d’abril del 2018

Es convoquen 150 places de bomber

S’obre el procés selectiu per ingressar al cos de Bombers de la Generalitat de Catalunya, en la categoria de bomber de l’escala bàsica, mitjançant el procediment de concurs oposició. En total es convoquen 150 places.
El termini de presentació de sol·licituds és del 13 d'abril fins al 2 de maig i es pot fer presencialment o per internet.
Aquest tràmit té una taxa que va dels 9 euros als 29,85 euros. Consulteu les bonificacions i les exempcions.Com funciona el procés selectiu:
 
El procés selectiu és el de concurs oposició i consta de 4 fases:

 1. Oposició. És eliminatòria i consta de 6 proves:
  • prova d’aptituds i coneixements
  • prova física
  • prova de conducció de vehicles pesants
  • prova d’avaluació psicològica
  • proves mèdiques
  • prova de coneixements de llengua catalana i llengua castellana
 2. Concurs
 3. Formació: Curs a l’Institut de Seguretat Pública de Catalunya de 700 hores.
 4. Pràctiques: 600 hores en un parc de bombers.
Finalitzada la quarta fase, el Tribunal publicarà la llista definitiva  dels aspirants que hagin superat el procés selectiu d’acord amb les places objecte de la convocatòria.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada