dijous, 19 de juliol del 2018

49 Persones s'incorporen a treballar a l'Ajuntament amb els nous plans d'ocupació

Els plans d’ocupació són programes destinats a la contractació laboral de persones que es troben a l’atur per a la realització de treballs d’interès públic i social. A Sant Pere de Ribes, l’Ajuntament va posar en marxa l’any passat un projecte de plans d’ocupació municipals amb fons propis per complementar-ne d’altres subvencionats per la Diputació de Barcelona i que aquest any es repeteix. La novetat, però, és “la manera amb la qual afrontem aquests plans d’ocupació, doncs treballem conjuntament amb una empresa cooperativa que es dedica a la inserció laboral i això permet fer un seguiment més personalitzat i d’acompanyament en cada cas”, ha explicat l’alcaldessa, Abigail Garrido. Es tracta “d’un pas més en el compromís del govern de treballar en l’ocupació del municipi i donar l’atenció a aquelles persones que més tenen dificultat a l’hora de trobar un lloc de treball”, ha dit.
Així, amb la col·laboració de la cooperativa d’iniciativa social Nou Set, dedicada a la inserció laboral i social de persones en risc d’exclusió, aquest mes de juliol s’han incorporat al Consistori 46 persones beneficiaries del programa i 3 oficials de construcció amb tasques de supervisió que treballaran en el manteniment de l’espai públic i d’equipaments municipals i escoles (11 peons de construcció, 12 peons de jardineria, 5 peons de pintura), de conserges d’equipaments (7), auxiliars administratius (3) o de biblioteca (2), de peons de deixalleria (3) i d’agents cívics (3). També un peó i un oficial de construcció treballaran en el projecte d’arranjament d’habitatges per a la gent gran, persones amb dificultats de mobilitat o amb risc d’exclusió social. En total aquest 2018 es destinen als plans d’ocupació 548.280 euros.
La regidora de Treball, Noelia Lopez, ha destacat que no es només una contractació temporal de sis mesos d’un grup de persones que estan sense feina –moltes d’elles derivades de serveis socials-, sinó que hi ha “un component de formació professionalitzadora per a cada perfil” amb l’objectiu de millorar la seva capacitació i qualificació professional per afavorir una major ocupabilitat. La nova modalitat de treball amb una empresa d’inserció laboral ens ha d’ajudar a que aquestes persones, un cop qualificades, amb acompanyament i amb nova experiència laboral puguin tenir un nou  contracte i novament ser inserides en el mercat laboral”, ha afegit l’alcaldessa.
És per això que s’ha comptat amb els serveis d’aquesta cooperativa especialitzada, perquè Nou Set, com a empresa d’inserció, treballa “a través d’un itinerari personalitzat d’inserció sociolaboral que implica la formació tant laboral com transversal, poder oferir pràctiques en empreses del territori, poder contactar i fer entrevistes laborals, la possibilitat de cofinançar accions complementàries (com l’obtenció del carnet de conduir, el de manipulació d’aliments, etc.) i també sessions de millores personals”, segons el seu president, Raimon Rovira. Aquest itinerari consisteix en que la persona es compromet a fer determinades accions de formació i de seguiment, al mateix temps que cadascuna disposa d’un tècnic o tutor que l’acompanyarà en tot el procés per assolir els objectius marcats amb el suport del departament d’ocupació i serveis socials. Posteriorment, quan acabin el contracte de treball amb l’Ajuntament, les persones continuaran tenint un seguiment i assessorament un cop per setmana per aconseguir trobar feina.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada