dilluns, 25 de juliol del 2016

Programa "Fem ocupació per a joves 2015"


SI ETS JOVE:

Què és: Un programa que combina formació i contractació.

A quí va adreçat:
A joves entre 18 i 29 anys amb títol de l’ESO, batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig, en situació d’atur i apuntats a l’oficina del SOC, prioritàriament amb experiència laboral i amb certificat de Garantia Juvenil. 

Què ofereix:
 • FORMACIÓ: 110 hores de formació relacionada amb el lloc de feina un cop siguis seleccionat. La formació es realitzarà de manera simultània a la contractació. 
 • CONTRACTACIÓ: període de 6 mesos amb qualsevol modalitat contractual a temps parcial, (mínim 4 hores) a empreses ubicades al Garraf i Alt Penedès. 

SI ETS EMPRESA:

Què és: programa que combina formació i contractació en el marc de la “Garantía Juvenil” implementat pel Pla d’Ocupació Juvenil de la Generalitat de Catalunya.

Què ofereix:
 • La INCORPORACIÓ a l’empresa de joves qualificats, amb l’assessorament i seguiment tècnic al llarg de tot el procés i amb ajut econòmic per la contractació.
 • La FORMACIÓ adaptada a les necessitats del lloc de feina i del sector de l’empresa. Es realitzarà de forma paral·lela a la contractació del/s jove/s.
 • La SUBVENCIÓ ECONÒMICA a la contractació realitzada: 648,60€/mes, en funció de la jornada realitzada.
 • L’ASSESSORAMENT TÈCNIC per part de l’Ajuntament de Sant Pere de Ribes en qualsevol dels processos a desenvolupar al llarg del projecte.

Requisits de participació:

 • No haver acomiadat a cap persona del mateix perfil o categoria professional qualificat d’improcedent o nul per l’òrgan judicial, ni haver realitzat un acomiadament col·lectiu en els 3 mesos anteriors a la subscripció del contracte laboral emmarcat dins del programa.
 • Trobar-se al corrent de les obligacions tributàries, reglamentàries i legals.
 • Realitzar un contracte de treball de 6 mesos i de jornada parcial.
 • Assignar un tutor/a d’empresa (màxim 5 persones per tutor/a).
 • Realitzar el contracte abans del 27 d’agost de 2016.
 • L’empresa ha d’establir un sistema flexible en la jornada laboral que permeti combinar formació i treball efectiu.

Més informació:

Dora Pedregal / Xavi vila
93 8109284 - 93 810 9217


PROGRAMA “FEM OCUPACIÓ PER A JOVES”

"Aquest projecte està subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya, el Ministeri d’Ocupació i Seguretat Social i el Fons Social Europeu en el marc de la Iniciativa d’Ocupació Juvenil, d’acord amb el Programa d’Experiència Professional per a l’ocupació juvenil a Catalunya “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015”.  

                                                                                                       


                                       

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada