dijous, 17 de novembre del 2022

La comunicació empresarial

La comunicació empresarial engloba tant la comunicació amb els treballadors com amb els agents col·laboradors de l’empresa com al públic al que s’ofereixen els serveis. Comunicar-se bé és fonamental per al bon funcionament de l’empresa i de l’equip.

Per a elaborar un pla de comunicació , cal constituir un pla estratègic, definir què es vol dir, quin perfil professional serà el comunicador, a qui va dirigida la informació, amb quina finalitat i objectius, a través de quin canal es farà la difusió (verbal, escrit o tecnològic), segons el funcionament del pla es valorarà quins son els resultats i si son millorables.

Un bon pla comunicatiu servirà per a motivar a l’equip, marcar les pautes a seguir de l’equip i millorar la interacció interna i externa de l’empresa, fonamental per a que una empresa funcioni.

A les biblioteques trobaràs:

Comunicar bé per liderar millor : la importància de la comunicació estratègica
Mercè Rius Almoyner

Cole Nussbaumer


Teresa Baró


Miguel Udaondo


Marion Charreau

Selecció de webs:

- Via empresa. Article. Comunicació empresarial en català

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada