dimecres, 8 de juny del 2022

Subvencions 2022 per a la creació d'activitat i per pal·liar els efectes de la COVID-19

Amb la finalitat de donar suport al comerç local, persones autònomes i petites empreses del municipi per pal·liar els efectes directes o indirectes derivats de la Covid-19; fomentar i recolzar a l’emprenedoria per incentivar la creació de noves activitats econòmiques i llocs de treball; potenciar la inversió en millores i innovació en activitats econòmiques locals, així com la contractació laboral de persones a l’atur i la millora de l'ocupació, l’ajuntament de Sant Pere de Ribes ha convocat els Ajuts Empresa 2022.

Les persones autònomes, els comerços i les petites empreses locals del municipi podran optar a la convocatòria de les 5 línies de subvencions destinades a finançar despeses desenvolupades durant el període establert en cada línia d’ajut (de l’1 d’abril de 2021 al 28 de febrer de 2022 pel ajuts Covid i de l’1 de juny de 2021 fins al 28 de febrer de 2022 per la resta d’ajuts). Aquest línies d’ajut són:

1. LÍNIA COVID (fins a 1.000 euros): ajuts extraordinaris a autònoms/es i empreses de Sant Pere de Ribes, amb menys de 400 m2 i amb menys de 10 treballadors/res, per pal·liar els efectes de la crisi derivada de la COVID-19, en concret, per a activitats econòmiques donades d’alta abans de l’1 d’octubre del 2019 i que acreditin una reducció de la seva facturació d’un 25% o més, comparant el volum de facturació del 4t trimestre del 2021 amb el mateix període de l’any 2019.

2. LÍNIA EMPRÈN (fins a 2.000 euros): ajuts a autònoms i empreses de nova creació de Sant Pere de Ribes, amb menys de 400 m2 i amb menys de 10 treballadors/res, amb inici d’activitat entre l’1 de gener de 2020 i el 28 de febrer de 2022.

3. LÍNIA EMPRÈN PLUS (fins a 2.500 euros): ajuts a autònoms i empreses de nova creació de Sant Pere de Ribes, amb menys de 400 m2 i amb menys de 10 treballadors/res, amb inici d’activitat entre l’1 de gener de 2020 i el 28 de febrer de 2022 i que hagin contractat almenys a una persona de l’atur amb data d’alta del contracte entre l’1 de juny de 2021 i el 28 de febrer de 2022 o bé amb durada del contracte de mínim d’un any.

4. LÍNIA EMPRESA (fins a 2.000 euros): Ajuts a autònoms i empreses de Sant Pere de Ribes que hagin tingut despeses per la millora i innovació, amb menys de 400 m2 i amb menys de 10 treballadors/res per a empreses donades d’alta abans de l’1 de gener de 2020.

5. LÍNIA EMPRESA PLUS (fins a 2.500 euros): Ajuts a autònoms i empreses de Sant Pere de Ribes que hagin tingut despeses per la millora i innovació, amb menys de 400 m2 i amb menys de 10 treballadors/res per a empreses donades d’alta abans de l’1 de gener de 2020 i que hagin contractat almenys a una persona de l’atur amb data d’alta del contracte entre l’1 de juny de 2021 i el 28 de febrer de 2022 o bé amb durada del contracte de mínim d’un any.

Les cinc línies d’ajuts són excloents. Una mateixa activitat econòmica només pot demanar una línia d’ajut.

Podeu consultar els requisits contemplats a les basesEl termini de presentació de sol·licituds finalitza el 2 de juliol de 2022 o fins a exhaurir la dotació pressupostària.
 

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada