dilluns, 21 d’octubre del 2019

PROGRAMA FOAP (OFERTA FORMATIVA EN ÀREES PRIORITÀRIES)


OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS GENERALS

Oferta Formativa per al curs 2019-2020 per part del Servei d'Ocupació de Catalunya (formació 100% subvencionada).
Certificat de professionalitat en OPERACIONS AUXILIARS DE SERVEIS ADMINISTRATIUS I GENERALS.
Durada: 430 hores més 40h de pràctiques.
INICI: GENER 2020   FINAL: MITJANS JUNY 2020
PRÀCTIQUES: 2 setmanes al juny 2020
HORARI: Matí, de dilluns a divendres de 9 a 14h

Competència general:
Distribuir, reproduir i transmetre la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió, internes i externes, així com realitzar tràmits elementals de verificació de dades i documents a requeriment de tècnics de nivell superior amb eficàcia, d'acord amb instruccions o procediments establerts.

Unitats de competència que configuren el certificat de professionalitat:
1: Realitzar i integrar operacions de suport administratiu bàsic.
2: Transmetre i rebre informació operativa en gestions rutinàries amb agents externs de l'organització.
3: Realitzar operacions auxiliars de reproducció i arxiu en suport convencional o informàtic.

 Continguts:
 Durada de la formació associada: 430 hores més 40 hores de pràctiques

MF0969_1: Tècniques administratives bàsiques d'oficina (150 hores).
UF0517: Organització empresarial i de recursos humans (30 hores).
UF0518: Gestió auxiliar de la correspondència i paqueteria en l'empresa (30 hores).
UF0519: Gestió auxiliar de documentació economicoadministrativa i comercial (90 hores).

MF0970_1: Operacions bàsiques de comunicació (120 hores).
UF0520: Comunicació en les relacions professionals (50 hores).
UF0521: Comunicació oral i escrita en l'empresa (70 hores).

MF0971_1: (Transversal) Reproducció i arxiu (120 hores).
UF0513: Gestió auxiliar d'arxiu en suport convencional o informàtic (60 hores).
UF0514: Gestió auxiliar de reproducció en suport convencional o informàtic (60 hores).

FCO: Formació complementària obligratòria: (40 hores)
·   Prevenció de riscos laborals (30 hores)
·   Tècniques de recerca de feina, Medi ambient (10 hores)

MP0112: Mòdul de pràctiques professionals no laborals d'operacions auxiliars de serveis administratius i generals (40 hores).

Àmbit professional:
Aquest professional desenvolupa la seva activitat per compte d'altri, en qualsevol empresa o entitat del sector privat o públic, principalment en oficines, despatxos o departaments d'administració o serveis generals. Està present en tots els sectors productius, així com en l'Administració pública, i destaca pel seu alt grau de transectorialitat.

Ocupacions o llocs de treball relacionats:
Operadors/ores de central telefònica.
Teleoperadors/ores.
Recepcionistes-telefonistes en oficines, en general.
Empleats/ades de finestreta de correus.
Classificadors/ores-repartidors/ores de correspondència.
Ordenances.
Taquillers/Taquilleres.
Auxiliar de serveis generals.

Requisits d’accés:
Majors de 16 anys.
Situació laboral: Estar inscrit/a com a DONO a l’Oficina de Treball del SOC (OTG) abans de l’inici del curs. Cal tenir actualitza la inscripció.. El curs s’adreça prioritàriament a persones aturades, tot i que també hi poden accedir persones que estiguin en actiu. En els dos casos, cal estar inscrit. 
Requisit acadèmic: NIVELL 1: No requereix d’uns estudis d’entrada. No obstant, la formació sempre té una part teòrica, no únicament pràctica i per això es recomana, com a mínim, un nivell de certificat d’estudis o equivalent (saber llegir, escriure i fer comptes senzills).
MÉS INFORMACIÓ: 93-810 92 10.
ATENCIÓ!! INICI NOU CURS GENER 2020

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada