dijous, 29 de setembre del 2016

Oferta Pública d'Ocupació

L'AJUNTAMENT CONVOCA UNA OFERTA PÚBLICA D'OCUPACIÓ EN EL MARC DEL PROGRAMA DE GARANTIA JUVENIL

Treballadors a les dependències de l'edifici
 institucional de la Vinya d'en Petaca
 a les Roquetes.
L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes farà una convocatòria pública d'ocupació en el marc del Programa de Garantia Juvenil per poder seleccionar personal en pràctiques per treballar durant 6 mesos. L'objectiu és donar feina a joves amb titulacions que darrerament, com a mínim des de fa un mes, no estiguin ni treballant ni estudiant.

A les bases de selecció estan recollits els requisits que hauran de complir els aspirants: tenir entre 18 i 29 anys, que hagin finalitzat els estudis reglats o que hagin obtingut un certificat de professionalitat, que estiguin inscrits al sistema de Garantia Juvenil i que estiguin apuntats a l'atur.L'Ajuntament de Sant Pere de Ribes farà una convocatòria pública d'ocupació en el marc del Programa de Garantia Juvenil per poder seleccionar personal en pràctiques per treballar durant 6 mesos. L'objectiu és donar feina a joves amb titulacions que darrerament, com a mínim des de fa un mes, no estiguin ni treballant ni estudiant.

Des del govern municipal s'ha explicat que en funció de la subvenció atorgada i dels serveis essencials i necessitats, es contractaran entre 20 i 50 persones per un període de 6 mesos, per concurs de mèrits de personal laboral temporal i amb retribucions d'acord a les característiques del lloc de treball que ocuparan i del contracte que se'ls hi farà. La subvencions que s'han demanat són per poder contractar fins 50 persones.

L'alcaldessa de Sant Pere de Ribes, Abigail Garrido, ha anunciat que "no ens quedarem de mans plegades esperant que acabi la crisi sinó que hem de facilitar que hi hagi oportunitats. Fins ara hem estat treballant amb joves que no havien obtingut la titulació de secundària i, en aquests moments, veiem que hi ha dificultats per a persones que han cursat els seus estudis, que tenen una titulació universitària o de graus mig i superior o de formació professional i que en totes les entrevistes de feina els hi demanen experiència laboral".

En relació amb això, la regidora de Treball i Joventut, Noèlia López, ha apuntat que "volem oferir aquesta primera oportunitat de treballar en l'àmbit en el qual s'han format els joves ja que, jo, com a jove demandant d'ocupació, m'he trobat amb les dificultats que hi ha al mercat laboral i també tinc companys que, malgrat estar ben formats, no troben aquesta primera feina que és tan important".

En concret, les places que oferirà l'Ajuntament de Sant Pere de Ribes són d'arquitecte/a, tècnic/a superior en dret, tècnic/a de serveis econòmics, arquitecte/a tècnic/a, tècnic/a de mitjans de comunicació, educador/a social, treballador/a social, enginyer/a tècnic/a, tècnic/a mitjà de medi ambient, tècnic/a mitjà de promoció econòmica, tècnic/a mitjà de serveis a les persones, tècnic/a mitjà d'informàtica, tècnic/a mitjà de recursos humans, delineant, auxiliar tècnic/a de medi ambient, tècnic/a informàtica, tècnic/a especialista, auxiliar tècnic/a de serveis a les persones, auxiliar administratiu/va i auxiliar tècnic/a d'arxiu.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada