Formació

Des d'aquest àmbit es pretén que els treballadors i les treballadores en actiu millorin les seves competències (coneixements, habilitats i actituds) per al desenvolupament de la seva professió, tot i que permet també l'accés de treballadors/ores en situació d'atur.
D'altra banda, actualment entenem la a formació contínua com una eina per accedir o reincorporar-se al món laboral i no és imprescindible estar en actiu.
La formació ocupacional més específica agrupa totes aquells accions o activitats destinades principalment  a persones en situació d'atur amb l'objectiu de millorar-ne la qualificació professional i la capacitat d'inserció laboral.Escola Municipal de Persones Adultes
L'escola de persones adultes té com a objectiu facilitar que les persones adultes puguin preparar-se acadèmicament, formar-se culturalment o rebre l'educació bàsica que garanteixi el seu desenvolupament personal i professional, i puguin afrontar millor els reptes de la societat actual, les noves titulacions i les noves tecnologies.

Estudis que s'hi imparteixen:

 

- Ensenyaments bàsics

 • Instrumental I, per a començar a llegir i escriure.
 • Instrumental II, per a millorar la lectura, l'escriptura i el càlcul.
 • Instrumental III, per a adquirir coneixements de cultura general.
- GESO (Graduat en Educació Secundària Obligatòria)
 • Curs adreçat a aquelles persones que vulguin obtenir aquest títol.    OFICIAL
 • Estudis del GESO a distància.
- Informàtica
 • Curs d'Informàtica inicial
 • TIC  per aprendre nocions i Internet.
- Accés a ensenyaments postobligatoris
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Mitjà. OFICIAL
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a Cicles Formatius de Grau Superior OFICIAL.
 • Curs de preparació per a la prova d'accés a la Universitat per a més grans de 25 anys.
- Idiomes
 • Anglès, nivell 1, 2 i 3, que corresponen als nivells A1, A2.1 i A2.2 del MERC Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües). OFICIAL.
 • Anglès perfeccionament (NOVETAT)

EMPA - Ribes
C/ Major, 110 (Masia Can Puig). 08810 Ribes - Sant Pere de Ribes
Tel. 93 896 15 38
a8055853@xtec.cat
Codi del centre: 08055853
EMPA - Les Roquetes*
Pl. de la Vinya d'en Petaca, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
Tel. 93 810 92 90
a8055853@xtec.cat
Codi del centre: 08055853
*(les aules es troben a l'edifici de l'Aulari Blanc, al c/ Miquel Servet, s/n).

Horari:

 • Ribes: Dimarts d'11 a 13 h.
 • Les Roquetes: Dijous d'11 a 13 h.
Condicions d'accés:
 • Ser major de 18 anys (en alguns cursos major de 16).
 • No és necessari el GES.

SEFED


Es tracta d'un programa de Simulació d'Empreses amb Finalitats Educatives en l'àmbit administratiu que permet cursar una formació administrativa amb certificat de professionalitat en Activitats de Gestió Administrativa.
La formació pràctica es basa en el mètode de reproducció de situacions reals de treball, que té com a objectiu prioritari la formació de persones en el camp de l'administració d'empreses.
S'aprèn a través del mètode de la simulació. L'aula adopta la forma i la distribució d'una oficina administrativa d'una empresa on es reprodueixen les tasques pròpies dels departaments de comptabilitat, personal, comercial i recepció, combinades amb  formació complementària. Aquesta metodologia permet que l'alumnat aprengui en un context on es respira un ambient de treball i on es desenvolupen les condicions d'una relació laboral normal, cosa que facilita un aprenentatge molt més real.
Els cursos que imparteix el centre s'inicien al gener i juny de cada any i es fan en horari de matí. Tenen una durada de 890 hores, distribuïdes en 650 hores presencials en horari de 8 a 14 hores, 160 on-line, i la resta en pràctiques en una empresa real.

NOU CURS SEFED

Totes aquelles persones interessades en el curs SEFED poden posar-se en contacte trucant al telèfon de l'Aulari Blanc 938962301 o enviant mail a:
 marquezcy@santperederibes.cat

Inici del curs: desembre de 2018.

SEFED
C/ Miquel Servet, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes
Tel. 938962301

Cursos SLO (Servei Local d'Ocupació)

Mosso de magatzem. Curs de 80h. Febrer 2019.
DATES: Del 15 de febrer al 15 de març.
Horari: de 9:30h a 13:30h
Lloc: Sala Polivalent, Vinya d’en Petaca. 08812 Les Roquetes

PRL. Curs de 30h. Febrer 2019
DATES: 18/02, 19/02, 22/02, 25/02, 26/02 i 01/03.
Horari: de 9 a 14h
Lloc: Aulari Blanc, C/ Miquel Servet, 2. 08812 Les Roquetes

Controlador d’accessos. Curs de 60h. Març 2019
DATES: De l’11 al 29 de març de 2019.
Horari: de 9:30h a 13:30h
Lloc: Sala Polivalent, Plaça de la Vila. 08810 Sant Pere de Ribes.

Carretoner. Curs de 20h. Març 2019
DATES: De 25 al 28 de març
Horari: de 9h a 14h
Lloc: Autoescola la Geltrú.

Capacitació bàsica de manteniments de parcs i jardins. Curs de 50h. Març 2019
DATES: del 25 de març al 10 d’abril.
Horari: de 9:30h a 13:30h
Lloc: Sala Polivalent, Vinya d’en Petaca. 08812 Les Roquetes

Gestió emocional. Curs de 20h. Maig 2019
DATES: del 13 al 17 de maig.
Horari: de 9:30h a 13:30h
Lloc: A determinar. 08812 Les Roquetes

Treball competencial i recerca de feina per competències. Curs de 28h. Maig 2019
DATES: del 20 al 31 de maig.
Horari: de 9:30h a 13:30h
Lloc: A determinar. 08812 Les Roquetes


INSCRIPCIONS: enviar correu electrònic indicant NOM, COGNOMS i telèfon actualitzat on us puguem localitzar a la següent adreça: serveilocalocupacio@santperederibes.cat.

També us podeu adreçar a les OAC’s de Ribes o de les Roquetes.

ACTIC

L'ACTIC és l'Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en aquest àmbit que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.
Permet a qualsevol persona de més de 16 anys demostrar les seves competències en TIC mitjançant una prova per ordinador. La sol·licitud i l'obtenció del certificat també són telemàtics. No cal esperar cap convocatòria per presentar la sol·licitud.
A Sant Pere de Ribes, n'és centre col·laborador el SEFED, a través del qual es posen els mitjans necessaris per fer la prova en condicions adequades i fa funcions d'informació i suport.

Centre col·laborador ACTIC
SEFED Sant Pere de Ribes
C/ Miquel Servet, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes 
Tel. 938962301

Enllaç relacionat


FOAP

La Formació d'Oferta en Àrees professionals Prioritàries (FOAP) està destinada a la realització d'accions formatives adreçades a principalment a persones en situació d'atur demandants d'ocupació (DONO).
A més, es considera prioritària la participació en les accions formatives de les persones en situació de desocupació amb les característiques següents:
• Persones amb especials dificultats d'inserció al mercat de treball i/o en situació de vulnerabilitat social

• Persones amb discapacitat reconeguda igual o superior al 33%

• Majors de 45 anys

• Persones inscrites com a demandants d'ocupació no ocupades de forma ininterrompuda més de 2 anys

• Persones que no cobren prestació per desocupació o que no hi tinguin dret.
PFI-PTT

Els programes de Formació i Inserció (PFI) en modalitat Pla de Transició al Treball (PTT) s'adrecen als nois i les noies que finalitzen l'etapa de l'ensenyament secundari obligatori sense haver obtingut el títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria (ESO). Han de tenir 16 anys o complir-los abans del 31 de desembre de l'any d'inici del programa i ser menor de 21 anys. 

La finalitat d'aquests programes és proporcionar una formació bàsica i professional que faciliti la incorporació al món laboral o la continuïtat de l'itinerari formatiu, especialment el la formació professional específica de grau mitjà, un cop superada la prova d'accés.

El curs està format per diferents blocs, formació bàsica, formació professional i formació en centres de treball.

El PFI-PTT Sant Pere de Ribes té dues especialitats formatives:

- Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic
- Auxiliar d'hoteleria, cuina i servei de restauració.


PERÍODE D'INSCRIPCIÓ PER AL PROPER CURS 2018 - 19

Del 14 al 25 de maig d'11 a 14 h. a l'Aulari Blanc.

Jornada de portes obertes: DILLUNS 7 DE MAIG A LES 9:30 H.


Aulari Blanc
C/ Miquel Servet, s/n. 08812 Les Roquetes - Sant Pere de Ribes 
Tel. 93 814 27 44 Mòbil. 671 577 245

Durada: 1 any acadèmic (des de setembre fins el juny)


Projectes innovadors i experimentals

El Programa de Projectes innovadors i experimentals pretén millorar l'activitat del sector productiu sanitari, sociosanitari i de dependència, generador d'aocupació al territori, mitjançant la cooperació público-privada i possibilitar la inserció sociolaboral de les persones més vulnerables.

L'objectiu del programa és donar suport a persones majors de 45 anys en situació d'atur en el procés de reorientació professional,preparant-los per a la reincorporació al mercat de treball atenent les seves competències.

Per altra banda, es posaran en marxa nous enfocaments que s'adaptin a les necessitats reals de les empreses del sector sanitari i de dependència del territori, per tal d'obtenir millors resultats i facilitar la incorporació dels participants del programa.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya en el marc del Programa de projectes innovadors i experimentals.

Més informació: 93 810 92 90 (extensió 127 o 128)

ocupacio@santperederibes.cat


30 Plus

Un dels col·lectius que s'ha vist afectat per la destrucció de llocs de treball fruit de la crisi d'aquests darrers anys, ha estat el de les persones de 30 o més anys, les quals, en un percentatge força elevat, encara es troben en situació d'atur.

Amb la voluntat de poder reincorporar aquestes persones aturades al mercat de treball, es dissenya aquest nou programa que pren com a punt de partida les necessitats reals de l'empresa: en funció dels llocs de treball existent al territori se seleccionen les persones més adients per aquestes vacants i se'ls facilita la formació especifica més adequada per desenvolupar correctament les tasques que li són requerides.

Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i pel Servicio Público de Empleo Estatal en el marc del Programa 30 Plus, regulat per l'Ordre TSF/284/2016, de 24 d'octubre.


Fem ocupació per a jovesEl programa Fem Ocupació per a Joves combina formació i contractació amb l’objectiu d’afavorir la inserció laboral dels joves de 18 a 29 anys, mitjançant l’experiència professional amb un contracte laboral, una formació vinculada al contracte de treball i, l’orientació i acompanyament en el procés de contractació i formació.
Els beneficiaris del programa són, d’una banda els joves que disposen del títol d’Ensenyament Secundari Obligatori (ESO), de batxillerat o Cicle Formatiu de Grau Mig i, d’altra banda les empreses, entitats o institucions del sector de comerç, hostaleria i administració, preferentment, ubicades a la comarca del Garraf i l’Alt Penedès.
La contractació dels joves haurà de ser per a un període mínim de 6 mesos, amb una modalitat contractual que respecti els requisits i la limitació d’hores de la formació i un salari corresponent al contracte i al conveni del sector o l’empresa. L’actuació formativa, d’entre 90 i 150 hores, serà obligatòria per a tots els participants i estarà vinculada amb el sector o branca del lloc de treball.
Els joves i les empreses que estiguin interessats a participar-hi, poden posar-se en contacte enviant un correu electrònic a ocupacio@santperederibes.cat.
Aquest projecte està subvencionat pel Servei Públic d’Ocupació de Catalunya i el Ministeri d’Ocupació i Seguretat, d’acord amb el Programa “Fem Ocupació per a Joves”, regulat per l’Ordre EMO/256/2015, modificada per l’Ordre TSF/212/2016, de 29 de juliol, la resolució TSF/2937/2017, de 14 de desembre, per la qual cosa s’obre la convocatòria de l’any 2017 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves” i la Resolució TSF/2936/2017, d’1 de desembre per la qual s’obre la convocatòria anticipada per al 2018 per a la concessió de subvencions destinades a la realització de les actuacions del Programa “Fem Ocupació per a Joves”.